ADT


GHIDUL informativ cu RESURSE TINERET de Tineri pentru Tine (ri)

vineri, 14 iunie 2013

OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE ONG TINERET ACTIVITATI CULTURALE SI DE TINERET  Dat fiind faptul ca anul 2013 este desemnat de către Comisia Europeană drept „Anul european al cetăţenilor” proiectul de tineret IMPACT al Asociației Dorna Tismana  prin intermediul platformei web/ghid IMPACT intenţionează sa promoveze si stimuleze cetăţenia activa ca si model de BUNA PRACTICA, având in vedere ca „Fiecare cetăţean si tanar in parte este o valoare in sine”, acesta are posibilitatea si este invitat sa-si prezinte proiectele, iniţiativele, acţiunile, activităţile culturale, de tineret si voluntariat care arata cat de plina de viaţa si de culoare este Europa, precum si modul in care Europa este trăita si experimentata dincolo de frontierele naţionale. - In plus reprezentanţii instituţiilor publice locale, culturale, de tineret, organizaţii ale societăţii civile prin intermediul platformei web/ghid IMPACT au ocazia de a prezenta proiecte, programe, iniţiative, activităţi, acţiuni culturale, de tineret si voluntariat precum si exemple de buna practica promovând valorile culturale locale, acţiuni de tineret si voluntariat care consolidează Europa si contribuie la dezvoltarea conștiinţei civice culturale europene.

    DEZVOLTARE ONG TINERET -  Surse de finanţare proiecte culturale

  -       Surse de finanţare proiecte culturale si editoriale  din fonduri naţionale:


-         Surse de finanţare proiecte culturale din fonduri externe gestionate de către Comisia Europeana EACEA - Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) prin :- 

EACEA - Programul Europa pentru cetăţeni www.europapentrucetateni.eu/

-  Acţiunile programului :

EACEA - Programul Cultura (2007-2013) http://www.cultura2007.ro/

Acţiunile programului :
Componenta 1: sprijinirea proiectelor culturale:
-           1.2.1.   - Proiecte de cooperare multianuale;
-           1.2.1. - Proiecte de cooperare;
-           1.2.2 -  Proiecte de traducere literară;
-           1.3.5. - Proiecte de cooperare cu ţări terţe;
-            1.3.6. - Festivalurile culturale europene;


DETALII: - EACEA - Programul Europa pentru cetăţeni www.europapentrucetateni.eu/

Ce este Programul „Europa pentru cetăţeni”?

Prin Decizia 1904/2006/CE din 12 decembrie 2006, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Programul „Europa pentru cetăţeni” pentru perioada 2007-2013, care stabileşte cadrul juridic pentru sprijinirea unei game largi de activităţi şi organizaţii care promovează „cetăţenia europeană activă” şi, astfel, implicarea cetăţenilor şi a societăţii civile în procesul de integrare europeană.
Programul „Europa pentru cetăţeni” se construieşte pe baza experienţei acumulate în cadrul Programului anterior, care s-a derulat între 2004 şi 2006. Prezentul program a fost propus de Comisie după consultări îndelungate cu diferiţi agenţi importanţi şi după o evaluare „ex ante”, care a identificat nevoia de intervenţie la nivel comunitar şi impactul estimat al Programului asupra sectorului respectiv. Mulţumită acestor experienţe şi reflecţii, acest Program al celei de-a doua generaţii demonstrează existenţa unui anumit nivel de maturitate, care îmbină continuitatea cu inovaţia. Acest Program se va desfăşura între anii 2007 şi 2013.
Acest programul are un buget total de 215 milioane de euro pentru o perioadă de şapte ani (2007 - 2013).


Obiectivele Programului „Europa pentru cetăţeni”

 

Obiective generale

 Obiectivele generale ale Programului „Europa pentru cetăţeni” sunt să contribuie la:
 • acordarea posibilităţii cetăţenilor să interacţioneze şi să participe la construirea unei Europe şi mai apropiate, care este democratică şi îndreptată către lume, unită şi îmbogăţită prin diversitatea sa culturală, formându-se astfel cetăţenia Uniunii Europene;
 • dezvoltarea unui simţ al identităţii europene, bazat pe comunitatea de valori, istorie şi cultură;
 • dezvoltarea unui simţ al apartenenţei la Uniunea Europeană printre cetăţenii acesteia;
 • creşterea toleranţei şi înţelegerii reciproce între cetăţenii europeni prin respectarea şi promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, contribuind în acelaşi timp şi la dialogul intercultural.

 Obiective specifice

 Programul are următoarele obiective specifice, care sunt urmărite pe o bază transnaţională:
 • aducerea împreună a oamenilor din comunităţile locale din toată Europa pentru a împărtăşi şi schimba experienţe, opinii şi valori, pentru a învăţa din istorie şi pentru a construi pentru viitor;
 • promovarea acţiunii, dezbaterii şi reflecţiei legate de cetăţenia europeană şi democraţie, de valori împărtăşite, istorie şi cultură comună, prin cooperare în cadrul organizaţiilor societăţii civile la nivel european;
 • aducerea Europei mai aproape de cetăţenii săi prin promovarea valorilor şi realizărilor europene, păstrând în acelaşi timp amintirea trecutului său;
 • încurajarea interacţiunii dintre cetăţeni şi organizaţiile societăţii civile din toate ţările participante, prin contribuirea la dialogul intercultural şi prin aducerea în prim plan a diversităţii şi unităţii europene, acordându-se o atenţie particulară activităţilor destinate să dezvolte legături mai strânse între cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, aşa cum a fost ea constituită la 30 aprilie 2004 şi cetăţenii din statele membre care au aderat după această dată;

 Priorităţi tematice anuale

 Programul acordă prioritate anumitor teme extrem de importante pentru dezvoltarea unei cetăţenii europene active și pentru a încuraja realizarea de sinergii între proiectele din domeniu şi va asigura vizibilitatea şi impactul acţiunilor sprijinite şi ale programului în general. Aceste priorități tematice vor fi importante pe întreaga perioadă a programului şi vor avea un caracter permanent. Aplicanții sunt sfătuiți să abordeze în proiectele lor cel puţin una dintre priorităţile permanente ale programului.
Pentru a răspunde la probleme noi sau la subiecte particulare de pe agenda europeană, în fiecare an se stabilesc o serie priorităţi tematice specifice, în cadrul temelor permanente.

 Aplicanți eligibili

 Candidaţii şi partenerii trebuie să fie organisme publice sau organizaţii nonprofit cu personalitate juridică, în funcţie de măsură: autorităţi locale (comune, orașe, municipii), organizaţii locale, organizaţii ale societăţii civile (OSC), organizaţii neguvernamentale, organizaţii de cercetare a politicilor publice europene (grupuri de reflecţie), grupuri ale cetăţenilor, organizaţii sindicale, instituţii de învăţământ, institute de cercetare, organizaţii religioase, organizaţii active în munca de voluntariat, organizaţii active de sportivi amatori etc.)
Candidaţii şi partenerii trebuie să fie stabiliţi într-una din ţările participante la program: statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit) și țări care au aderat la program (Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru).

 Tipuri de subvenții

Diferitele acţiuni și măsuri ale programului „Europa pentru cetăţeni” sunt sprijinite prin două categorii de subvenţii
 • subvenții pentru proiect: pentru cele 4 măsuri din Acțiunea 1, pentru Acțiunea 2 Măsura 3 și pentru Acțiunea 4
 • subvenții pentru funcționare: pentru Acțiunea 2 Măsurile 1 și 2

 Depunerea cererilor

Pentru toate măsurile a fost creat un sistem electronic de depunere a cererilor. Propunerile de proiecte trebuie transmise on-line prin intermediul formularului electronic de cerere eForm, disponibil pe pagina EACEAhttp://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. Un User Guide, disponibil în limba engleză, cuprinde instrucțiuni tehnice și practice de completare a eForm.

Acesta a fost tradus în limba română de PEC România și este disponibil pe prima paginăhttp://www.europapentrucetateni.eu/.
După trimiterea on-line a formularului electronic, se trimit prin poștă o serie de documente suplimentare, în funcție de măsură, cu respectarea termenului-limită de depunere.

 Procedura de selecţie

Acordarea de sprijin financiar comunitar se face după principiile transparenţei, al tratamentului egal şi al nediscriminării, asigurate de un set de criterii specifice bine definite. În cursul procedurii de selecţie, cererile depuse se evaluează în funcţie de următoarele criterii: eligibilitate, excludere, selecţie şi atribuire.
Toate detaliile privind procedura de selecție sunt descrise pe larg în Ghidul programului 2013

 Ghidul Programului „Europa pentru cetăţeni”

 Comisia Europeană a elaborat un ghid special al programului care este conceput pentru a ajuta la înţelegerea şi găsirea informaţiilor despre Programul Europa pentru cetăţeni. Ghidul este actualizat pe toată durata programului.
Descarcă:
Contact - Punctul Europa pentru cetăţeni funcţionează în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii.
Str. Barbu Delavrancea 57, et. 1, Sector 1, 011353 București
Tel/fax: +40 213166060; +40 213166061
E-mail: info@europapentrucetateni.eu

Persoane de contact:

Oana Băluţescu – coordonatorGabriela Nicolau – consultantSorin Enuş - responsabil financiar

 Alte documente utile


DETALII: - EACEA - Programul Cultura (2007-2013) http://www.cultura2007.ro/

Despre noi

Cine suntem

Punctul de Contact Cultural (PCC) este un birou de promovare a Programului Cultura (2007-2013) în România. Acesta funcţionează în cadrul Departamentului pentru Programe Europene din Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii şi face parte din reţeaua europeană a punctelor de contact cultural.

Misiunea sa este să faciliteze accesul operatorilor culturali din România la finanţările Programului Cultura prin: informaţii actualizate despre oportunităţile existente, sprijin în găsirea de parteneri europeni pentru cooperare, asistenţă tehnică gratuită în completarea dosarelor şi promovarea proiectelor finanţate. De asemenea, PCC poate oferi şi informaţii punctuale despre alte finanţări pentru cultură, îndrumând operatorii către cele mai potrivite mecanisme pentru ideile lor de proiecte.  

PCC asigură promovarea Programului Cultura la nivel naţional încă din 2001, când România a intrat înProgramul Cultura 2000 , cadrul anterior de finanţare încheiat în 2006.

 Cum vă putem sprijini

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Punctul de Contact Cultural îşi concentrează planurile anuale de activităţi pe patru componente principale:
1. informare şi promovare 
2. consultanţă şi asistenţă tehnică
 
3. baze de date cu operatori culturali
4. evenimente de networking pentru identificarea de parteneriate

Fiecare dintre aceste componente răspunde atât cerinţelor contractuale ale celor doi finanţatori ai PCC (Comisia Europeană / Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional), cât şi nevoilor operatorilor culturali, exprimate prin feedback direct către experţii PCC.
  
Concret, vă putem ajuta astfel:
 • organizând frecvent, în diferite localităţi din ţară, sesiuni de informare despre oportunităţile de finanţare ale Programului Cultura şi ateliere de lucru în jurul unor idei de proiecte. Aceste întâlniri sunt deschise tuturor organizaţiilor, instituţiilor şi firmelor cu activitate în domeniul culturii interesate de Programul Cultura. Ele sunt organizate la iniţiativa noastră sau la cererea a cel puţin 10 operatori dintr-o anumită localitate sau zonă geografică
 • intermediind găsirea de parteneri pentru proiectele de cooperare prin diseminarea propunerilor dumneavoastră de parteneriat către punctele de contact din reţeaua europeană şi, implicit, către operatorii culturali din bazele lor de date
 • prin organizarea de evenimente de networking (forum-uri, Info Days naţionale, etc.) în cadrul cărora puteţi întâlni operatori naţionali şi europeni interesaţi de parteneriate în proiecte de cooperare culturală
 • oferind recomandări de specialitate în faza de pregătire a proiectelor Cultura 2007-2013 şi asistenţă tehnică în completarea dosarelor de cerere de finanţare
 • ţinându-vă permanent la curent, prin buletinul nostru informativ şi pagina de internet, cu noutăţi despre Programul Cultura, evenimente, politici, cercetări, studii şi publicaţii relevante pentru domeniul culturii la nivel european, propuneri de parteneriat venite de la operatori culturali europeni, etc.
 • prin îndrumarea spre surse alternative de finanţare dacă proiectul dumneavoatră nu este eligibil pentru Programul Cultura
 • dacă sunteţi un operator cultural implicat într-un proiect câştigător, prin promovarea proiectului european Cultura 2007-2013 din care faceţi parte pe pagina noastră de internet şi în cadrul evenimentelor pe care le organizăm
Contact - - Punctul de Contact Cultural al României funcţionează în cadrul Centrului de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii.

Adresa: Strada Barbu Delavrancea nr 57, etaj 1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 011353.
Tel/ Fax: 021.316.60.60 /  021.316.60.61

Important! Punctul de Contact Cultural pentru Programul Cultura nu are atribuţii legate de primirea şi evaluarea dosarele de cerere de finanţare, de selectarea proiectelor câştigătoare sau de oferirea granturilor. Aceste atribuţii aparţin Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură şi Direcţiei Generale pentru Educaţie şi Cultură din Comisia Europeană.

 RESURSE UTILE  INTERNET & SOCIAL MEDIA     

Blog oficial de Tineret si Cultura:-
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu